Program for Landsmøte 2016

TORSDAG 14. APRIL

14:00 Lunsj
15:00 Sentralstyremøte
17:00 Kaffe
17:30 Landsstyremøte
20:30 Middag

FREDAG 15. APRIL

10:00 ALDE-seminar om kampanjer. Egen invitasjon.

12:00 Lunsj

12:00 Ny på landsmøtet

13:00 Åpning

 • Musikalsk åpning ved Mhoo
 • Hilsninger fra Vestfold og Tønsberg Venstre
 • Godkjenning av innkalling og sakliste (LM-1)
 • Konstituering (LM-2)
 • Godkjenning av dagsorden og program (LM-3)
 • Politiske uttalelser (LM-10)
  Presentasjon av redaksjonskomitéens innstilling

13:45 Pause
Frist for innlevering av forslag til alternative uttalelser

14:00 Leders tale (LM-4)
Trine Skei Grande, leder av Venstre

15:00 Kaffepause med lett mat

15:15 Generell politisk debatt (LM-4)

18:00 Hilsningstale (LM-9)

18:15 Politiske uttalelser (LM-10)
Prioriteringsdebatt

19:00 Landsmøteforhandlingene avsluttes
Frist for å forhåndsmelde sitt kandidatur

19.30 Avgang buss til ekskursjoner med middag:

 • Færder nasjonalparksenter
 • Gildehallen i Borre

20:00 Middag

22:00 Frist for innlevering av endringsforslag til politiske uttalelser og landsmøtetema oppvekst

LØRDAG 16. APRIL

08:00 Frokost på hotellet

09:00 Minneord

09:15 Politiske uttalelser (LM-10)
Arbeid i grupper – bolk 1

Nr Tema / kapittel Sted
1 A. Norge kan bli verdens første fossilfrie velferdssamfunn
B. Venstre ønsker delingsøkonomien velkommen
samt enten eller:

 • G1. Jernbanen må bli vinnaren i neste NTP
 • G2. Venstre vil slå ring kring det europeiske samarbeidet
Landsmøtesalen
2 C. Arbeid til alle
D. Arbeid og frivillighet gir inkludering
Ormen Lange 1
3 E. Dyr har egenverdi
F. Digitaliser skolen
Ormen Lange 2

10:30 Pause

10:40 Politiske uttalelser (LM-10)
Arbeid i grupper – bolk 2

Nr Tema / kapittel Sted
1 A. Norge kan bli verdens første fossilfrie velferdssamfunn
B. Venstre ønsker delingsøkonomien velkommen
samt enten eller:

 • G1. Jernbanen må bli vinnaren i neste NTP
 • G2. Venstre vil slå ring kring det europeiske samarbeidet
Landsmøtesalen
2 C. Arbeid til alle
D. Arbeid og frivillighet gir inkludering
Ormen Lange 1
3 E. Dyr har egenverdi
F. Digitaliser skolen
Ormen Lange 2

12:00 Lunsj på hotellet

13:00 Landsmøtetema 2016: Oppvekst (LM-9)
Abid Q. Raja, leder for det landsmøteforberedende utvalget

13:15 Landsmøtetema 2016: Oppvekst (LM-9)
Plenumsinnledning 1 – Anne Lindboe (Barneombudet).

13:25 Landsmøtetema 2016: Oppvekst (LM-9)
Plenumsinnledning 2 – Guro Ødegård (Forskningsleder for seksjon for ungdomsforskning i NOVA).

13:45 Landsmøtetema 2016: Oppvekst (LM-9)
Plenumsinnledning 3 – Forandringsfabrikken

14.15 Landsmøtetema 2016: Oppvekst (LM-9)
Plenumsinnledning 4 – Arne Holte (Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet)

15:00 Pause

15:15 Landsmøtetema 2016: Oppvekst (LM-9)
Arbeid i grupper

Nr Tema / kapittel Sted
1 1. Svangerskap og første leveår
3. Familie og nærmiljø
4. Barnehage
Landsmøtesalen
2 2. Permisjon, rettigheter og tilknytning
6. Psykisk og fysisk velferd
7. barnevern og retssikkerhet
Ormen Lange 1
3 5. Fra SFO til Aktiv fritidsordning
8. Kultur og fritid
9. Personvern og overvåkning
Ormen Lange 2

16:45 Landsmøtetema 2016: Oppvekst (LM-9)
Avslutning og oppsummering ved Abid Q. Raja

17:00 Valg (LM-13)

18:00 Landsmøteforhandlingene avsluttes

20:00 Festmiddag

SØNDAG 17. APRIL

08:00 Frokost på hotellet

09:00 Politiske uttalelser (LM-10)
Plenumsdebatt og vedtak

10:30 Kaffepause / utsjekking

11:00 Landsmøtetema 2016: Oppvekst (LM-9)
Plenumsdebatt og vedtak

12:50 Kaffepause

13:00 Vedtekter (LM-8)

13:20 Årsmelding 2015 (LM-5)
Regnskap 2015 (LM-6)
Kontingent 2018 (LM-7)
Innkomne saker (LM-11)
LM-tema 2017 (LM-12)

13:50 Avslutning

14:00 Lunsj og hjemreise