Resolusjoner

Fristen for innsending av forslag til politiske uttalelser til landsmøtet er utgått

NB! Frist for innsending av reolusjonsforslag / politiske uttalelser er 22. september 2022