Distriktspolitisk utvalg

Venstres distriktspolitiske utvalg nedsettes for en periode på 2 år

Distriktutvalgets mandat:

 • Diskutere og fremme aktuell politikk for Venstres styrende organer innen distriktspolitiske problemstillinger
 • Diskutere og gi innspill til Venstres arbeid innen organisasjonsutvikling og kommunikasjon for å utvikle og understøtte Venstres disktrikspolitiske profil

Innlegg

 • Distriktspolitisk utvalgs endringsforslag til stortingsvalgprogrammet 5. mars 2021Distriktspolitisk utvalgDistriktspolitisk utvalgs endringsforslag til stortingsvalgprogrammet

  Venstres distriktspolitiske utvalg har sendt inn flere forslag til endringer i stortingsvalgprogrammet for 2021-25. Utvalgets mål har vært å bidra til et program som gjør det attraktivt å bosette seg i hele landet, f.eks ved å bygge flere ladestasjoner for elbiler i distrikts-Norge, bidra til full bredbåndsdekning/5G, og et desentralisert utdanningstilbud. Samtidig har utvalget sendt inn flere forslag for å gjøre et godt landbrukskapittel enda bedre.


Alfred Bjørlo

Alfred Bjørlo, leder i Distriktpolitisk utvalg (Foto: Vestland fylkeskommune)

Leder

Medlemmer

 • Trine Noodt, Troms og Finnmark
 • Toril Østvang, Innlandet
 • Pål Grødahl, Møre og Romsdal
 • Ingunn Herstad Hensel, Viken
 • Jørn Martinussen, Nordland
 • Ingrid Åmlid, Vestfold og Telemark

Varamedlemmer:

 • John-Arvid Eik, Rogaland
 • Tove Eivindsen, Trøndelag

mer om Venstres distriktspolitikk