Prinsipprogramkomiteen

På landsmøtet høsten 2020 ble Venstres prinsipprogram behandlet på Venstres landsmøte. Dette programmet ble sist behandlet og vedtatt på landsmøtet i 2007, og de siste tiårene har programmet blitt behandlet med like lange mellomrom.

Det betyr at det legger føringer for Venstres politikk de neste 12-20 årene. Prinsipprogrammet har dermed en lengre tidshorisont enn andre programmer, som stortingsvalgsprogrammet. Det er derfor mindre detaljert og tar for seg mer overordnede, langsiktige problemstillinger.

Medlemmer av prinsipprogramkomiteen

 • Iselin Nybø
 • Odd Einar Dørum
 • Tord Hustveit
 • Alfred Bjørlo
 • Trine Noodt
 • Torgeir Anda
 • Sofie Høgestøl
 • Tina S. Kornmo
 • Sveinung Rotevatn
 • Sondre Hansmark

Vara:

 1. Ingvild Thorsvik
 2. Trond Åm
 3. Ida Johnsen