Venstres visuelle identitet (logo og visuelle profil)

På denne siden kan du laste ned Venstres logo, font og en enkel guide i bruk av logo og visuelle profil. I tillegg finner du oversikt over alle fargekodene.

Venstres visuelle profil skal bidra til gjenkjennelighet over tid, gjøre informasjon og budskap tilgjengelig for alle med universell utforming og være enkel å bruke for hele partiorganisasjonen.

Venstres logo

En stor og tydelig hvit V, venstrestilt i en grønn sirkel symboliserer vårt verdimessige ståsted og stolte tradisjon som landets liberale parti.

Logoen skal alltid være med på materiellet vårt, og i alle sammenhenger der Venstre er avsender.

Venstres logo kommer med og uten tekst, og er vårt viktigste visuelle kjennetegn. Logoen kan brukes Venstregrønn, og i hvit på mørk bakgrunn. Logoen skal alltid være godt synlig for størst gjenkjennelighet. Derfor skal den alltid plasseres med luft rundt. Bruk original logofil tilpasset ditt bruk.

Logoen skal alltid skaleres proposjonalt, må aldri endres i fargen og skal aldri beskjæres. Venstres logo skal i utgangspunktet ikke benyttes av andre enn Venstre, med unntak av presse og etter avtale.

  • Hovelogo: Grunnelementene i Venstres vertikallogo består av logosymbolet, samt navnetrekket midtstilt under. For de fleste tilfeller er dette den foretrukne varianten. Den kan også brukes som negativ og monokrom variant.
  • Logosymbol: Venstres logosymbol er en sirkel og en «V» plassert til venstre i sirkelen. Logosymbolet benyttes til pins, buttons sirkulære profilbilder på sosiale medier og lignende.

Venstres farger

Venstre er et grønt parti. Aktiv bruk av grønnfargene våre sikrer effektiv gjenkjennelse og en tydelig avsender- identitet.

Venstregrønn

#006666

RGB: 0, 102, 102

CMYK: 100, 0, 0, 60

Tavle

#004750

RGB: 0, 71, 80

CMYK: 100, 11, 0, 69

Bjørk

#2ba869

RGB: 43, 168, 105

CMYK: 74, 0, 38, 34

Mynte

#51d694

RGB: 81, 214, 148

CMYK: 62, 0, 31, 16

Krekling

#8a163f

RGB: 138, 22, 63

CMYK: 0, 84, 54, 46

Sol

#ff9940

RGB: 255, 153, 64

CMYK: 0, 40, 75, 0

  • Hovedfarge: Venstre benytter én hovedfarge – Venstregrønn (). I logosymbolet og i navnetrekket skal kun denne fargen benyttes.
  • Tilleggsfarger: Tilleggsfargene er Tavle ()  Mynte () og Bjørk (). Anvendt sammen med Venstregrønn (), har vi et sett med grønne nyanser som støtter opp om vår posisjon og profil.
  • Støttefarger: Sol () og Krekling () er støttefarger. Sammen med hoved- og tilleggfargene, anvendes disse til å fargesette elementer i illustrasjoner, og til å fremheve detaljer og sette fokus på ord eller setninger i tekst. Det kan eksempelvis være et eller flere viktige ord i et budskap. Etter korte setninger. Og overskrifter. kan også punktum settes i en av de andre fargene. Ved valg av farger er det viktig at det grønne totalinntrykket alltid skal være dominerende og tydelig.

Skrifttyper og fonter

Sora font
Kilkk på bildet for å laste ned Sora-fonten

Hovedfont: Sora

Sora er Venstres hovedfont. Fonten skal sikre at budskapet er enkelt å oppfatte og enkelt å formidle, samtidig som den har et eget særpreg som bygger identitet og gjenkjennelighet. Fonten er lisensiert under Open Font License, og kan brukes fritt uten kostnad.

Fonten benyttes i Smal (Light), Normal (Regular) og Ekstra fet (ExtraBold), og kun disse. I titler/overskrifter benyttes Ekstra fet og i mengdetekst brukes Normal. Fonten kan brukes i alt materiell og i alle sammenhenger, også på nettsider og i digitale dokumenter.

Støttefont: Arial

Dersom man ikke har fonten Sora tilgjengelig, kan Arial brukes som alternativ.

Utheving av tekst

For å utheve et viktig ord eller en delsetning i et budskap, kan vi sette en farget boks (bakgrunn) bak ordet (eller setningsleddet) for å forsterke det eller sette en annen farge på et enkelt ord. Venstre bruker også farget punktum som et visuelt kjennetegn.

Nedlastinger