Logo og visuell profil

På denne siden kan du laste ned Venstres logo, font og en enkel guide i bruk av logo og visuelle profil. I tillegg finner du oversikt over alle fargekodene.

Venstres visuelle profil skal bidra til gjenkjennelighet over tid, gjøre informasjon og budskap tilgjengelig for alle med universell utforming og være enkel å bruke for hele partiorganisasjonen.

Venstres logo

En stor og tydelig hvit V, venstrestilt i en grønn sirkel symboliserer vårt verdimessige ståsted og stolte tradisjon som landets liberale parti.

Logoen skal alltid være med på materiellet vårt, og gjengis likt i alle sammenhenger der Venstre og Venstrelagene  er avsender.  Fra 2023 bruker hele organisasjonen samme logo og symbol. Lokale varianter med lagets navn fases ut.

Venstres logo kommer med og uten tekst, og er vårt viktigste visuelle kjennetegn. Logoen kan brukes Venstregrønn, og i hvit på mørk bakgrunn. Logoen skal alltid være godt synlig for størst gjenkjennelighet. Derfor skal den alltid plasseres med luft rundt. Bruk original logofil tilpasset ditt bruk.

Logoen skal alltid skaleres proposjonalt, må aldri endres i fargen og skal aldri beskjæres. Venstres logo skal i utgangspunktet ikke benyttes av andre enn Venstre, med unntak av presse og etter avtale.

  • Hovelogo: Grunnelementene i Venstres vertikallogo består av logosymbolet, samt navnetrekket midtstilt under. For de fleste tilfeller er dette den foretrukne varianten. Den kan også brukes som negativ og monokrom variant.
  • Logosymbol: Venstres logosymbol er en sirkel og en «V» plassert til venstre i sirkelen. Logosymbolet benyttes til pins, buttons sirkulære profilbilder på sosiale medier og lignende.

Venstres farger

Venstre er et grønt parti. Aktiv bruk av grønnfargene våre sikrer effektiv gjenkjennelse og en tydelig avsender- identitet.

Venstregrønn

CMYK: 100 0 47 47
RGB: 0 102 102
PMS: 329
HEX: #006666
NCS 5030-B50G

Tavle

CMYK: 90 45 50 45
RGB: 4 76 82
PMS: 316
HEX: #004750
NCS 6020-B30G

Bjørk

CMYK: 75 3 73 0
RGB: 43 168 105
PMS:
HEX: #2ba869

Mynte

CMYK: 52 0 58 0
RGB: 0 215 149
PMS: 353 U
HEX: #51d694

Krekling

CMYK: 0 100 43 43
RGB: 138 21 61
PMS: 1955 C
HEX: #8a163f

Sol

CMYK: 0 39 98 0
RGB: 255 154 68
PMS: 1375 U
HEX: #FF9940

  • Hovedfarge: Venstre benytter én hovedfarge – Venstregrønn (). I logosymbolet og i navnetrekket skal kun denne fargen benyttes.
  • Tilleggsfarger: Tilleggsfargene er Tavle ()  Mynte () og Bjørk (). Anvendt sammen med Venstregrønn (), har vi et sett med grønne nyanser som støtter opp om vår posisjon og profil.
  • Støttefarger: Sol () og Krekling () er støttefarger. Sammen med hoved- og tilleggfargene, anvendes disse til å fargesette elementer i illustrasjoner, og til å fremheve detaljer og sette fokus på ord eller setninger i tekst. Det kan eksempelvis være et eller flere viktige ord i et budskap. Etter korte setninger. Og overskrifter. kan også punktum settes i en av de andre fargene. Ved valg av farger er det viktig at det grønne totalinntrykket alltid skal være dominerende og tydelig.

Skrifttyper og fonter

Sora font
Kilkk på bildet for å laste ned Sora-fonten

Hovedfont: Sora

Sora er Venstres hovedfont. Fonten skal sikre at budskapet er enkelt å oppfatte og enkelt å formidle, samtidig som den har et eget særpreg som bygger identitet og gjenkjennelighet. Fonten er lisensiert under Open Font License, og kan brukes fritt uten kostnad.

Fonten benyttes i Smal (Light), Normal (Regular) og Ekstra fet (ExtraBold), og kun disse. I titler/overskrifter benyttes Ekstra fet og i mengdetekst brukes Normal. Fonten kan brukes i alt materiell og i alle sammenhenger, også på nettsider og i digitale dokumenter.

Støttefont: Arial

Dersom man ikke har fonten Sora tilgjengelig, kan Arial brukes som alternativ.

Utheving av tekst

For å utheve et viktig ord eller en delsetning i et budskap, kan vi sette en farget boks (bakgrunn) bak ordet (eller setningsleddet) for å forsterke det eller sette en annen farge på et enkelt ord. Venstre bruker også farget punktum som et visuelt kjennetegn.

Slik bruker du logoen

Gi logoen luft!

Gi logoen tilstrekkelig med luft. Et beskyttet område skal holdes fritt for andre elementer, og definerer logoens minste tillatt avstand til kanten på et format. Dette gir gir tydelig og god lesbarhet der logoen opptrer sammen med andre elementer.

Avstanden til kant eller andre elementer skal minst være større enn én en firedel (kvadrant) av symbolet.

Riktig variant på ulike bakgrunner

Bruk av logen med ulike bakgrunner

Logoen skal alltid være godt synlig. På hvit bakgrunn skal logoen være Venstregrønn. På mørk bakgrunn, Venstregrønn, Tavle eller et foto skal logoen være hvit. Unngå urolig bakgrunn som forstyrrer lesbarheten på logo og budskap.

Alle lag bruker samme logo

Med den nye grafisk profilen har utforming av lokalt materiell blitt enklere. Alle lokal- og fylkeslag benytter den samme logoen og det samme symbolet. Venstre er Venstre – uansett hvor i landet vi er.

Lokal- eller fylkeslagets navn kan gjerne fremkomme tydelig som en del av tittel eller ingress på forsiden, som vist i dette eksempelet.

Nedlastinger