Til innhold

Trude Sletsjø Rosenlund

Trude Rosenlund er 43 år og bor i Åmot med sin mann og tre barn. Hun er 2. vara til kommunestyret. Trude kommer opprinnelig fra Eidsvoll, men har bodd i Modum siden 2006. Hun har grunnutdanning som sykepleier, og med videreutdanning som helsesykepleier og kognitiv terapeut jobber Trude idag som helsesykepleier på Buskerud videregående skole og på helsestasjon for ungdom. Hun har ingen politisk erfaring, men som mangeårig FAU-representant har hun et stort engasjement for skole. I tillegg til skolepolitikk er Trude spesielt engasjert i det som fremmer barn og unges fysiske og psykososiale helse og oppvekstmiljø. Trude har mye viktig erfaring fra skole og arbeid med barn og unge, og som hun tar med seg inn i arbeidet for et grønnere, rausere og varmere Modum-samfunn, i tråd med Venstres sosialliberale verdigrunnlag.