Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

Se framover med Venstre.

Modum Venstre

Dette er våre tre hovedsaker:

  1. Vikersund nord. Vi ønsker å beholde grøntområdet mellom rådhuset og dagens nye blokkbebyggelse, og utvikle dette til et rekreasjonssted for små og store moinger.
  2. Bedre innhold i Modumskolen. Vi ønsker å gi alle barn i Modum like gode forutsetninger for læring, og at de ansatte i skolen opplever at skole blir satset på.
  3. Direkte bussforbindelse til Oslo. Vi ønsker å gjøre det lettere for moingene å bruke kollektivtransport, og ønsker å opprette en direkte bussforbindelse til Oslo.

 

Følg oss på Facebook!

Venstres hovedsaker