Til innhold

Petrine Ystebakk Sjåstad

Ho er født i 2002 og oppvaksen i Syvde.

For tida er ho ingeniørstudent ved NTNU Ålesund.
Ho synst at det må bli slutt med forsøpling av havet .
Også at det er viktig å spre informasjon om kjernekraft!