Til innhold

Amalie Louise Olsen

Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil.

Amalie (f. 1992) er en liberal feminist og student ved Universitetet i Oslo, hvor hun tar en mastergrad i tverrfaglige kjønnsstudier. Som folkevalgt i Bydel Sagene håper Amalie å kunne gjøre virkelighet av drømmen om en vakrere og grønnere by — der mennesker, dyr, natur og arkitektur kan leve sammen i harmoni.

Noe av det viktigste for Amalie er å kjempe for demokratiet. Dette kan gjøres blant annet ved å holde samfunnsdebatter på et konstruktivt nivå, og unngå polarisering av samfunnet og ulike gruppers meninger. En viktig forutsetning for dette er en god skole og utdanning for alle landets barn og borgere. “Vi har kanskje vært litt for glade i å være enige med hverandre, så jeg tror vi må lære å snakke om det vi er uenige om på en bedre måte — og med mer respekt for hverandre”.

Amalie vil også være med på å fjerne tabuer rundt mental – og fysisk helse. “Vi må gjøre det enklere å synliggjøre funksjonsvariasjoner, slik at det også kan bli enklere å legge til rette for at folk i hele det mangfoldige samfunnet vårt skal kunne bidra med sine unike perspektiver og evner. Blant annet må vi sørge for at arbeidsgivere kan få flere verktøy og strategier for å legge til rette for et større mangfold blant arbeidstakere, og at personer som er avhengige av fremkomstmidler som rullestol trygt skal kunne komme seg rundt i byen — gjennom alle årstider.”

For Amalie er det også viktig at mennesker skal få lov, og mulighet, til å leve livene sine slik de vil, og tjene til livets opphold slik de selv mener er best for dem — uten at moraliserende eller snever ideologi skal kunne nekte dem det. “Så lenge din aktivitet ikke innskrenker andre personers frihet eller skader fellesskapet, må du få gjøre som du vil”. Samtidig anerkjenner hun at det for veldig mange er skummelt og vanskelig å følge drømmene sine. Derfor er Amalie også en stor tilhenger av ideen om borgerlønn, og håper på å kunne innføre en prøveordning for det i fremtiden. “Borgerlønn vil kunne gi mange av oss den tryggheten vi trenger for å tørre å ta steget ut, og satse på det som kan gjøre at hver enkelt av oss vil kunne oppfylle vårt unike potensiale”.