Til innhold

Anders Waage Nilsen

Jeg er opptatt av å ta vare på de som faller gjennom, at vi fremkaller det potensialet som finnes i alle mennesker.

Etter 22. juli 2011 bestemte jeg meg for å melde meg inn i et parti. Det var min stille protest mot de høyreradikale kreftene som ville stilne debatten og undergrave demokratiet vårt.

Jeg fant fort ut at partiet mitt var Venstre. Jeg er opptatt av å ta vare på de som faller gjennom, at vi fremkaller det potensialet som finnes i alle mennesker. Tror veldig sterkt at mangfold er en styrke for samfunnet – og ikke en trussel.

Jeg har alltid vært en selvstendig tenker. Jeg liker ikke skråsikkerhet og politisk spill. Jeg opplever av og til at idelogiske prinsipper kommer i veien for de beste løsningene. Vi trenger sterke og robuste fellesskapsløsninger. Samtidig som vi må sikre at enkeltmennesker får rom for å forfølge ideene og drømmene sine.

Selv er jeg far til tre barn, bor på Landås, og prøver å bruke mye tid ute i naturen – enten på ski eller i klatreveggen. Jeg vil at vi skal ha en leken og tilgjengelig by, der det frie kulturfeltet får lov til å utfordre oss. Den viktigste saken for meg er klimaomstillingen. Jeg har vært engasjert i både prosjekter og selskaper som jobber med bærekraftig omstilling. Med mange års gründer-erfaring vet jeg veldig godt hvor tøft det kan være å starte ny virksomhet. Jeg vil ha en by der næringslivet, akademia og politikerne spiller på lag for å løse klimakrisen.

Jeg tror svart/hvitt-tenkning er farlig. I Venstre finner jeg rom for at man kan ha flere tanker i hodet samtidig. Ved at de fleste vesntrefolk både er opptatt av det sosiale og det liberale, utfordrer vi oss selv hele tiden. Det er lov å tvile, tenke seg om, lytte til argumenter. Bergen Venstre er preget av flinke folk som i mange år har tatt ansvar for at byen vår har utviklet seg i positiv retning. Derfor håper jeg Venstre får mange stemmer ved dette valget.