Til innhold

Andreas Søndenå

Alder: 47 år

Busett i Innvik. Gift med Kristin Lyslo Søndenå, far til Viljar (18) og Jardar (16) og Torje (11) og Ådne

Andreas er vår listekandidat nr. 3
Han har inneverande periode vore vara til kommunestyret for Venstre.

Arbeider som adjunkt m/tillegg og IKT-ansvarleg ved Olden skule.

Hobbyar: Aktiv innan idrett i Vikane. Leiar i Vikane il sidan 2011. Trenar for ulike lag både i handball og fotball.

Politisk:
Brenn for gode oppvekstvilkår gjennom både skule, barnehage og fritidsaktivitetar.
Engasjert i Stryn si utvikling i utkantane og tilrettelegging for busetnad.