Til innhold

Baard Salvesen

Baard Salvesen

Ansatt for å oppdatere nettsider, sosiale medier, og være til generell teknisk hjelp for lokallagene.

Baard Salvesen er 23 år gammel, studerer til vanlig ved lektorutdanningen på NTNU i Trondheim.