Til innhold

Benedicte Røvik

Sammen tar vi Norge framover.

Benedicte Røvik er 29 år og studerer master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen og har vært aktiv i Venstre siden 2009. Hun sitter i Venstres sentralstyre og er leder av Venstres Internasjonale Utvalg. Lokalt er hun medlem av fylkesstyret og 1. vara til kommunestyret i Hamar, og nestleder i Hamar Venstre. Fra 2022 til mai 2023 var hun Venstres representant i Forsvarskommisjonen av 2021.

Alder: 29

Yrke: Student

Hvem er ditt forbilde?
Jeg har stor respekt for alle de personene som jobber i frivilligheten. Enten det er i et politisk parti, i ulike organisasjoner eller bare i lokalmiljøet. Frivilligheten er viktig for at samfunnet skal gå rundt og framover. Jeg ser veldig opp til de frihets- og demokratiforkjemperne i andre land som risikerer så mye for å stå opp for demokratiske verdier ved å være kritiske til styresmaktene.

Når og hvordan ble du aktiv i politikken?
Jeg meldte meg inn i Venstre rett før Stortingsvalget 2009. Grunnen til at jeg valgte å melde meg inn i et politisk parti og engasjere meg var pga. vår tids største utfordring – menneskeskapte klimaendringer. Derfor var det viktig for meg at partiet jeg meldte meg inn i hadde en grønn og framtidsretta klima- og miljøpolitikk. Venstre ble derfor et naturlig valg for meg. Det er vi som er ungdom i dag som kommer til å måtte ta konsekvensene av klimaendringene i framtiden.

Hva er spesielt med Venstre?

Det jeg liker veldig godt med Venstre er ideologien. Ideen om at alle er ulike, men samtidig skal ha like muligheter uansett hvem de er og at vi skal kunne leve våre liv akkurat slik vi ønsker så lenge vi ikke tramper på andre. Også er det den helhetlige politikken som både baserer seg på generasjonsrettferdighet for kommende generasjoner, men også saker som angår vi som lever nå.

Hva er dine hjertesaker?
Det jeg brenner mest for er klima og miljø. Vi må begrense utslippene våre både på lokalt-, nasjonalt- og globalt nivå ved å satse på grønn teknologi og grønne arbeidsplasser. Derfor vil jeg jobbe for et billigere kollektivtilbud til spesielt barn og unge i hele Hedmark. Det skal alltid lønne seg å velge miljøvennlig. I Hamar er valget av jernbanekorridor viktig for meg, og jeg kjemper for at jernbanen i Hamar ikke blir lagt i strandsona slik at man ødelegger Koigen og friområdene der. Den tredje saken jeg brenner for er et sterkere personvern. Alle mennesker har rett til et privatliv uten å bli overvåket av andre eller staten med mindre det er en skjellig grunn til det.

Hvorfor er Venstre viktig for Hamar?

Venstre er viktig for Hamar fordi vi utgjør en forskjell. Forskjellen på om politikken og vedtakene er miljøvennlig eller ikke. Venstre vil også alltid kjempe for de som har minst og sitter nederst ved bordet. Vi vil alltid prioritere å gi mer til de som trenger det aller mest framfor å gi litt og likt til alle. Åpenhet i politiske prosesser er og en sak som viser at Venstre er viktig i Hamar-politikken. Innbyggerne skal vite og ha innsyn i beslutninger som tas i kommunen og ha mulighet til å se hva pengene blir brukt til.