Til innhold

Borgny Bersås

Borgny Bersås er vår 7. kandidat.
Borgny (72 år) er bosatt i Betna. Hun er utdannet sosionom og har arbeidet i det kommunale og interkommunale barnevernet i flere år. Politisk har det sosialliberale Venstre vært det naturlige valget.

Hun har tidligere hatt politiske verv for partiet, både kommunalt og fylkeskommunalt. I 16 år var hun engasjert som studiesekretær for Friundervisningen i Halsa. Borgny har i hele sitt voksne liv vært engasjert i frivillig organisasjonsarbeide og nærmiljøutvikling.

Interesseområder:
- kultur og miljø
- stedsutvikling på alle plan
- tiltak som vil øke bolyst for alle generasjoner

"Jeg ønsker å bidra til at den nye kommunen innfører åpne prosesser, at det blir arenaer for at innbyggerne gis mulighet til inflydelse i "byggeprosessen" av nye Heim kommune."