Til innhold
Rolf Wessel

Heim Venstre

Du gjør en forskjell ved å være medlem i Venstre. Jo flere vi er, jo mer kan vi påvirke samfunnet. Bli med å skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle.

Du er hjertelig velkommen uansett om du ønsker å være passivt eller aktivt medlem, om du vil stille som folkevalgt eller engasjere deg i kulissene.

Bli med i Venstre og ta Norge framover!

Vår politikk

 • Nye Heim kommune

  Vi vil sørge for en vellykket kommunesammenslåing ved å:
  - arbeide for full åpenhet i politiske prosesser og avgjørelser.
  - arbeide for å skape godt samhold i Heim.
  - sørge for høy forvaltningskompetanse i kommunen.
  - sørge for god tilgjengelighet av alle kommunale tjenester.

 • Klima og natur

  Menneskeskapte klimaendringer og tap av naturmangfold er vår tids største utfordringer. Utfordringene er globale, men vi må også handle lokalt ved å:
  - bevare naturmangfoldet i kommunen.
  - vurdere klimakonsekvenser og ta «grønne valg» i alle utbyggingsprosjekter.
  - arbeide videre med sentrumsprosjekt og utvikling av Ånesøyan/Sodinplatået på Kyrksæterøra og parkprosjekt på Liabø.

 • Oppvekst

  Vi vil arbeide for at alle barn og unge skal ha trygge oppvekstvillkår ved å:
  - arbeide for å beholde dagens skolestruktur.
  - gjennomføre planlagt oppgradering av uteareal på Sodinplatået.
  - investere i gode lærere gjennom videreutdanning.
  - arbeide for studietilbud på VGS i yrker som etterspørres av næringslivet i Heim.

 • Helse

  God helse er det viktigste for hver og en av oss. Da er vi avhengige av et velfungerende lokalt helsetilbud. Vi vil arbeide for å:
  - gjennomføre bygging av svømmehall på Liabø.
  - beholde kjøkken på begge sykehjemmene.
  - øke andelen heltidsstillinger i helsesektoren.
  - fortsatt ha stort fokus på folks psykiske helse.

 • Samferdsel

  Vi vil:
  - sørge for godt vedlikehold av alle kommunale veier.
  - arbeide for et godt kollektivtilbud i hele kommunen, bla. ved et godt busstilbud fra Halse fergekai til Trondheim via Vinjeøra.

 • Kultur og frivillighet

  Frivilligheten er bærende i norsk kulturliv. Halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i ulike former for frivillig arbeid, og det gjør at Norge har et ledende kulturliv. Gjennom frivilligheten får vi et bredere og mer mangfoldig kulturtilbud som bidrar til utvikling av kreativitet og skaperkraft.
  Vi vil bidra til å støtte frivilligheten ved å:
  - legge til rette for gode møteplasser og lokaler til kulturarbeid for frivillige aktører.
  - forenkle registrerings- ordninger og krav til frivillige lag og organisasjoner.
  - legge til rette for frivillig bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger.
  - styrke bemanninga på frivillighetssentralen.

Våre folk