Til innhold

Cato Christensen

Vi har ikke råd til en eneste konkurs i vår kommune

Med mange års erfaring er vår ordførerkandidat nå blitt en dreven politiker. Han har i åresvis kjempet for rettighetene til de som trenger det mest i samfunnet. Han arbeider for å hindre utenforskap og mobbing.