Til innhold

Cecilie Hegge

Cecilie Hegge er utdannet Helsefagarbeider med videreutdanning som helsekoordinator og velferdsteknologi. Hun har de siste 20 årene jobbet innen ulike områder i helse og-omsorgsektoren. Hun er nå gruppeleder og fylkestingsrepresentant for Venstre i Nordland.

Politikk for Cecilie er å sikre at vi har gode tjenestetilbud, en trygg og god oppvekst, at vi tar vare på naturen og legger til rette for utvikling. Samferdsel, helse- og omsorg, naturforvaltning, god og trygg oppvekst samt gode forutsetninger for næringslivet og nyskaping er felt hun interesserer seg ekstra for. En god og trygg vei.

Nordland er mulighetenes fylke. Naturresursene er mange og legger grunnlaget for at vi har kunnet nyte godt av næringsliv innen jord og landbruk samt fiske. Det er også resurser vi må ta vare på for dem som kommer etter oss. Nordland har stort potensiale med å knytte næring, utdanning og forskning tettere sammen. Skape attraktive og spennende arenaer for å sikre at de unge ikke flytter ut av fylket vårt.

Samarbeid må til for å sikre at vi finner gode løsninger på de utfordringer.