Til innhold

Christen Knagenhjelm

Styrk demokratiet ved aktivt å ta del i kommunereforma! Verksemder, landbruk og reiseliv er viktige for arbeidsplassar, mattilgang og kulturlandsskap.

Christen (f. 1947) er pensjonert godseigar og ein forkjempar for det lokale demokratiet.