Til innhold

EliSiv Skjei

Portrett av EliSiv Skjei.

EliSiv Skjei er medlem av Bystyret og ny leder i Kultur-, idretts- og frivillighetskomiteen. Hun er
gift og bosatt på Ranheim hvor hun har bodd siden 1998.

Hun er opptatt levende bydelssentra der det er tilgang på gode møteplasser for folk i alle
aldre. Folkehelse og forebyggende helsearbeid, klima og miljø er viktig. Det er mye helse i kultur og
idrett, og det er derfor viktig at dette er tilgjengelig og når ut til folket, også barn, og at slike
arrangement ikke har et for høyt kostnadsnivå for den enkelte.

Kulturen skal favne både bredt og smalt. Kulturpolitikken skal bidra til økt mangfold. Det skal bli enklere og tryggere å satse på kultur og idrett, og vi trenger både topp og bredde.

Vi har et felles ansvar for naturen, slik at den kan være til glede og nytte for alle, også i
framtida. Venstre vil ta vare på biologisk mangfold og stoppe nedbygging av naturen. Alle
skal ha mulighet til å delta i friluftsliv, enten det er langtur i fjellet eller kort tur til
hundremeterskogen i nærområdet. Her vil vi gjøre det lett og morsomt å komme seg ut på
tur.

Sykkelveier med godt helårs vedlikehold er et viktig område. EliSiv ønsker at flere skal få
incentiver til å prøve helårssykling. Om vi kan gi et lite dytt og en liten belønning, kan flere bli
overbevist om at det å sykle hele året er godt for kropp og sjel i tillegg til at det er
klimavennlig.

Venstre vil gjøre det enklere for små bedrifter å drive i kommunen. Norge trenger flere
jobbskapere som bidrar til vår felles velferd. Framtidas jobber er grønne og da må vi
samarbeide med kunnskapsaktører som NTNU og Sintef. Næringsliv, kulturliv og frivillighet
er viktig for levende lokalsamfunn med muligheter for alle.