Til innhold

Endre Vollsund

Eg ønsker eit levande og bærekraftig lokalsamfunn. Kommunen må legga til rette for organisert og uorganisert idrett som fremmar aktivitet og god folkehelse. Me må fortsetta å utvikla næring og skapa arbeidsplassar samtidig som me tek vare på naturen.

Endre er gruppeleiar for kommunestyregruppa til Time Venstre, og sitter på fast plass i utval for lokal utvikling.

Hjartesak: Slå saman Time og Klepp til Jæren kommune.