Til innhold

Espen W. Mikkelsen

Espen W. Mikkelsen
Espen W. Mikkelsen, lokallagsleder og varamedlem til kommunestyret 2015-2019. Kommunestyremedlem og kontrollutvalgsleder 2011-2015.