Til innhold

Grete Line Simonsen

Grete Line Simonsen 4. kandidat for Bergen Venstre Foto: Mona Lindseth

Venstre er og har alltid vært garantisten for forpliktende og fremtidsrettede klima- og miljøløsninger.

Jeg heter Grete Line Simonsen, og er medlem i Bergen bystyre.

  • Master i region og regionalisering
  • Gift, 2 sønner (ikke August)
  • Bort midt i byen, på Sydnes/Nøstet
  • Administrasjonssjef på UiB
  • Lang erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid (frivilligsentral, korps, menighetsråd, FAU etc)
  • Tidligere styreleder i Bergen kino og tidligere nestleder i Carte Blanche
  • Har sittet i bystyret 1999/2000 og i fylkestinget i perioden 2011 – 2015

Interesser: Venstre, korsang, friluftsliv og gode kulturopplevelser.

Opprinnelig kommer jeg fra Drøbak, men i 1990 dro jeg til Bergen for å studere i maksimalt ett år. Bergen vant imidlertid mitt hjerte og jeg har aldri sette meg tilbake (eller østover igjen).

Hvorfor er jeg politisk aktiv?
Det var miljøpolitikken som var utgangspunktet for mitt politiske engasjement og valg av parti i sin tid. Venstre er og har alltid vært garantisten for forpliktende og fremtidsrettede klima- og miljøløsninger. Vi har høye ambisjoner for miljøvennlig byutvikling, og dette er for oss alle viktigere enn noensinne.

  • Vi skal bygge bybane til alle bydeler – og bybanen skal gå over Bryggen!
  • Arbeide for en byutvikling som gjør det mulig å gå, sykle eller reise kollektivt
  • Gjøre Bergen fossilfritt innen 2030

Bergen skal også være en raus og inkluderende by for alle. Jeg brenner for at vi skal ta vare på dem som faller utenfor. Etter å ha bodd i over 20 år på Nygårdshøyden har jeg fått innsikt i og engasjement for ruspolitikk. Venstre har gjort en betydelig forskjell for de rusavhengige i denne bystyreperioden, og at vi må arbeide videre for å kunne ta i bruk flere verktøy for å skape et anstendig liv for rusavhengige.

Bergen skal ikke bare bli verdens beste miljøby, men også verdens beste kulturby. Jeg vil at vi skal ha en kulturpolitikk både for det profesjonelle kulturlivet og for amatørkulturen. Bergen skal være en god og profesjonell vertskommune for internasjonalt anerkjente kulturinstitusjoner, samtidig som vi støtter et mangfoldig kulturtilbud for amatørkulturen og barn/unge. En by som satser på kultur for alle skaper et samfunn med god livskvalitet.