Til innhold

Halfdan Knudsen Lille-Schulstad

Halfdan er nestleder for Sarpsborg Venstre. I tillegg er han styremedlem i Viken Unge Venstre og redaktør i Injuria.

Han tar en integrert master i rettsvitenskap/ juss, men kan også spille en runde håndball, eller ta en seiltur i blant.

Halfdan er opptatt av fremtidens næringspolitikk: Dette er viktig fordi det skal lønne seg å satse på sine drømmer. Bedrifter er med på å ta landet fremover. Næringslivet er det som skal skape nye arbeidsplasser, og gjør Sarpsborg attraktiv å flytte til for flere yrkesgrupper.

Halfdan mener også vi må fokusere på gønne løsninger: Det skal lønne seg å å velge grønt. For at forbruket skal gå ned må også kommunene og deres innbyggere finne motet til å ta nye grønne steg. Det å satse på grønne løsninger skal ikke bare sikre fremtiden for oss, men også de som skal komme etter oss.

Miljøvennlig skal ikke være vanskelig, og Sarpsborg må gå foran i kampen.