Til innhold

Hanneke Van Riet Molenaar

Hanneke Molenaar er 68 år, er opprinnelig fra Nederland men har bodd i Norge i 45 år – de siste 35 årene i Vikersund. Hun er 1. vara til kommunestyret, medlem innvandrerutvalget og leder av klageutvalget. Hanneke er gift, har tre barn og syv barnebarn. Hun jobbet som radiograf helt til hun i 40-årsalder måtte omskolere seg og ble kommunalkandidat med kommunal og fylkeskommunal økonomi som spesialfelt. Nå er hun pensjonist, men er fortsatt aktiv som politiker, er verge for en rekke personer og bruker mye tid på frivillig arbeid: hun har vært initiativtager for et svømmekurs for flyktninger, hun er med på språkkaféen på biblioteket, og har i noen år ledet et prosjekt for å få flere flyktningfaddere. Hanneke er opptatt av å få til en god sentrumsutvikling i Vikersund, og har jobbet aktivt med å redusere utbyggingen i Vikersund nord. Hun er også opptatt av skole, frivillighet og integrering. Hanneke har vært aktivt lokalpolitiker siden 2001 – først i overlikningsnemda, deretter i hovedutvalget for kultur samt som kommunestyrerepresentant fra 2011.