Til innhold

Hedda Rist Frydenberg

Hedda Rist Frydenberg (1978), jobber som jobbkonsulent ved Arena Kompetanse AS på Rjukan. En bedrift med fokus på samfunns – og arbeidsinkludering. Har tidligere jobbet innen eldreomsorgen, og for personer med nedsatt funksjonsevne. Har fagkompetanse innen i helse og omsorg, karriereveiledning og rus og psykiatri. I tillegg har hun studert arbeidsmiljø og psykologi med fokus på samspillet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Studerer i dag pedagogikk. Er frivillig med i Tinn og Rjukan turlag, Ti Topper`n. Hun har gjennom mange år vært både aktiv og frivillig i Rjukan Idrettslag.

Hedda brenner ekstra for arbeidsinkludering og forebygging av utenforskap. Veien til jobb er for mange nøkkelen til en bedre hverdag for samfunnsinkludering, mestring og økonomisk frihet. Jeg har tro på at alle kan finne sin plass i samfunnet og kan bidra med sine resurser. I tillegg er samfunnsutvikling, turisme, kultur og idrett områder jeg tror kan bidra til at Rjukan og Tinn blir et enda bedre og attraktivt sted å bo.