Til innhold

Heidi Schøyen Simensen

Jeg er 32 år og har bodd i Nes hele livet. Jeg skriver master i arkeologi, og har gjennom studieløpet i arkeologi vært innom eller fordypet meg litt i kulturarv, konservering og museumslære, og formidling av arkeologi og kulturarv. Det er formidling av arkeologi, historie og kulturarv jeg virkelig brenner for faglig.

I tillegg til studier jobber jeg ved Nes bibliotek og som formidler ved Historisk museum i Oslo. Før jeg begynte å studere jobbet jeg flere år i barnehager i Nes.

I 2022 var jeg med på å starte lokallag under Norsk vegansamfunn.

Temaer og saker som ligger mitt hjerte aller nærmest er dyr og dyrevern, kulturarv/-minner, miljø, og natur og vern av den. Kjernesakene som opptar meg mest er bevaring av ville dyr og dyrevern/dyrs rettigheter generelt (både ville og mindre ville dyr), vern av natur, vern og bevaring av kulturarv/-minner, matjord/dyrking av mat, kollektivtilbud og kulturlivet.