Til innhold

Helene Falch Fladmark

Helene Fladmark

Helene Falch Fladmark (56 år) fra Tromøya er Arendal Venstre sin gruppeleder og bystyrerepresentant. Helene leder samfunnsutviklingsutvalget i Arendal kommune, og sitter i formannskapet.

Til daglig leder hun industrisamarbeidet Eyde-klyngen, noe hun har gjort siden 2009. Hun har tidligere vært stortingsrepresentant for Oslo 1997-2000.

Helene er utdannet som sivilingeniør og har alltid vært engasjert for miljø, for utdanning og forskning og i næringsutvikling – og i de senere år i økende grad i helsesektoren. Hun har hatt og har mange verv og jobber: byråkrat i Miljøverndepartementet, offentlige styreverv (Universitetet i Agder , Sørlandet sykehus, Forskningsrådet, Enova, Innovasjon Norge); fra internasjonal gründervirksomhet til industrietablering her i Agder.

– Arendal er i vekst, og jeg ønsker å bidra til at denne veksten blir god for alle i byen. En god skole som gir alle barn et godt utgangspunkt for sitt liv, et godt helse- og omsorgstilbud for de som trenger det, og et godt liv med tilgang på natur og kultur, sier Helene.