Til innhold

Henrik Langbråten

Hei!

Jeg er født i 1988 og er oppvokst i Kongsvinger kommune. Jeg flyttet til Årnes i januar 2015, og har tilknytting til Årnes gjennom min mor som er født og oppvokst på Årnes. Jobber til daglig som VA-ingeniør i Nes kommune og har tidligere jobbet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Jeg har en mastergrad i Fornybar Energi fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås. I studietiden studerte jeg også et halvt år ved Universitetet i København.

Mine hovedsaker er natur, friluftsliv og klima, men også oppvekst og kollektivtrafikk. For meg er det viktig at Nes gjør miljø- og klimamessige bra valg. Bevaring, og forbedring, av viktige naturområder og arter i Nes er viktig.

Ellers er også viktig at Nes er et sted hvor innbyggeren står i fokus, uavhengig av alder, kjønn, livssituasjon osv.

Nes skal være et godt sted for alle. Jeg står på liste for å kunne bidra til at Nes kommune styres på en kunnskapsbasert måte.

Jeg har vært med i Venstre siden 2015 fordi de står for mange av de sakene jeg er opptatt av, og deler mitt syn på disse.