Til innhold

Ingrid Nergaard Fjeldstad

Ingrid Nergaard Fjeldstad 2. kandidat for Bergen Venstre Foto: Helle Frogner

Venstre vil gjøre Bergen til en grønnere, mer moderne og inkluderende by.

Jeg stiller til valg for Venstre ved lokalvalget og ønsker gjerne å være din lokale representant. Til daglig bor jeg i et rekkehus på Varden som vi flyttet til fordi det var kort vei til skole, barnehage, buss og gode sykkelveier. Kanadaskogen er en kjær nabo som jeg mener vi må få vernet for å sikre at den ikke på noe tidspunkt bygges ned. Kulturhus, meråpent bibliotek og åpning av Sælenvassdraget er andre lokale saker jeg vil kjempe for i bystyret.

Venstre vil gjøre Bergen til en grønnere, mer moderne og inkluderende by. Den kommende bystyreperioden vil preges av store endringer. Vi må ikke bare tilpasse oss, vi må skape løsninger verden trenger for å løse klimakrisen på en måte som også sikrer vekst for bedrifter og byen vår. Klimakrisen er skremmende, men det er mange viktige politiske grep vi kan ta. Vi kan bygge bybane istedenfor bilveier. Vi kan fortette istedenfor å bygge hus i grøntområder. Vi kan utvikle sirkulærøkonomi og ikke minst støtte bedrifter som vil ta i bruk ny teknologi og bidra til det grønne skiftet. Venstre er teknologioptimister som vil gi folk en bedre og enklere hverdag hvor det alltid skal lønne seg å velge de grønne løsningene.

En skole som ser både de sterke og svake barna, er også en sak jeg brenner for. Etter pandemien sliter flere barn med å takle skolehverdagen. Jeg vil kjempe for en skole som motiverer til læring og satser på kunnskap. Da må vi ha en skole som ser hver enkelt elevs behov, slik at de kan lykkes på skolen. Venstre vil at Bergen skal være en leken by som tar barn og unge på alvor.

Jeg håper du vil stemme på meg og Venstre ved høsten valg.
Hilsen Ingrid.