Til innhold

Janne Kjærstad

Vi må oppretthalde gode helsetilbod, med legar, helsestasjonar, jordmor og ambulanseteneste både i indre og ytre.

Eg er 38 år gamal, gift med Tom og har tre born (0, 4 og 7 år) Jobbar som lærar, men er for tida i foreldrepermisjon.
Bur i Dalen i ytre Bremanger.

Eg har valt å stå på venstre si liste fordi det er ei liste med engasjerte og dyktige personar frå heile kommunen. Valprogrammet er godt, med tanke på at Bremanger framleis skal vere ein god stad og bu og for å få unge til å ville flytte hit.
Saker som er særleg viktige for meg er helse og omsorg og oppvekst og kultur. Vi må oppretthalde gode helsetilbod, med legar, helsestasjonar, jordmor og ambulanseteneste både i indre og ytre.
Uteområda ved skular/oppvekstsenter bør innby til leik, læring og trivsel. Difor er det viktig å ruste opp uteområda der det ikkje er gjort.