Til innhold

Jarle Ones Thorstensen

Jarle Ones Thorstensen

"Eg vil arbeide for livskraftige lokalmiljø der me kan leve gode liv. Klimaendringane må takast på alvor i dei politiske avgjerdene."

2.kandidat til kommunevalet 2023

 

“Eg vil arbeide for livskraftige lokalmiljø der me kan leve gode liv. Klimaendringane må takast på alvor i dei politiske avgjerdene.”