Til innhold

Magnhild Sægrov

jobbar for at barnehagar og skular i
Sogndal gjev born og unge
meistring, læring og kreativitet.
Magnhild er lektor ved Sogndal
vgs. og fersk i politikken.