Til innhold

Marita Ramberg Røthe

Marita er nyvalgt leder i Venstre. Hun har tidligere sittet to perioder i Fylkestinget. Hun er småbarnsmor og familien bor i sentrum. Hun har utdanning i klassisk sang og har studier ved Stockholm Operastudie.

Marita arbeider som solist, skuespiller og kordirigent. Samfunnet i sin helhet interesserer henne – fra vugge til grav!

Hun brenner for mennesker og ønsker å være en positiv påvirkningskraft for at alle i samfunnet vårt har muligheten for å leve et så godt liv som mulig. Hun er opptatt av at alle skal ha rom for å utfolde seg og at alle får omsorg og tilrettelegging når vi trenger det. Hun mener derfor at systemene rundt oss må være fleksible og det er det politikerne som i stor grad styrer. Hun håper at hun som kommunestyrerepresentant kan bidra til det.