Til innhold

Merete Brenden Strand

Merete ivrer for grendeutvikling som kan gjøre Søndre Land attraktiv som bokommune. Videre kjemper hun for økt kvalitet og flere heltidsstillinger i helsesektoren.