Til innhold

Musa G. Anderssen

Musa til Stortinget

Sytten år gammel kom jeg som flyktning fra Kenya til Norge. Jeg fikk norskopplæring og yrkesfaglig opplæring ved Sjøvegan vg skole.

Senere opprettet jeg eget håndverkerforetak, jeg har vært lærer på Forsvarets voksenopplæring og jobbet på flyktningmottaket.

Jeg har også jobbet med å motivere ungdom til å vise mot og våge å ta egne valg i ungdomsskolen.

Nå er jeg yrkesfaglærer med godkjent pedagogisk utdanning, gode norskferdigheter og godt humør.

Og nå er jeg klar til å gjøre en innsats for det sosial-liberale miljøpartiet Bardu grønne Venstre.

Full barnehagedekning, og bedre bemanningsnorm i barnehagene er én viktig sak for meg.