Til innhold

Ole Martin Kristiansen

Ole Martin bor i Geithus, er 63 år og har representert Bygdelista i kommunestyret i 28 år, herav 24 år i formannskapet og med en rekke verv i utvalg, styrer og komiteer. I inneværende periode er han leder av hovedutvalget for kultur, idrett og livsglede, vara til formannskapet og gruppeleder. Han driver også sitt eget begravelsesbyrå i Modum. Ole Martin er spesielt opptatt av at Modum er for alle – fra barn og unge, til voksne og eldre. Alle skal ha en god og trygg hverdag. Ole Martin vil ha en god skole på alle nivåer fra grunnskole til videregående, arbeidsplasser for alle og selvsagt flere flere arbeidsplasser i Modum. Modum skal ha god omsorg for de som har ekstra behov, enten det gjelder hjemmetjenester, arbeid på vilkår eller annet. Frivilligheten skal tas god vare på, og Ole Martin vil gjerne få målbart innhold i hva det betyr for kommunen å strekke seg lenger. Vår ordførerkandidat er Modums mest erfarne politiker, og denne erfaringen skal han nå ta med seg i kampen for et grønnere, rausere og varmere Modum-samfunn, i tråd med Venstres sosialliberale verdigrunnlag. Sjå meir