Til innhold

Øystein Skofteland

Øystein Skofteland 7. kandidat for Bergen Venstre Foto: Helle Frogner

Jeg heier på næringsliv og innovasjonsevne, inkludering og folkehelse, kultur og natur.

Laksevåg er den mest spennende bydelen i Bergen og kanskje i hele Norge! Jeg vil bidra til at Laksevåg får den oppmerksomheten den fortjener i by- og regionalpolitikken slik at vårt bydel ikke blir nedprioritert i fremtiden.

Jeg heier på næringsliv og innovasjonsevne, inkludering og folkehelse, kultur og natur. Jeg mener at Venstres kombinasjon av fremoverlent og fremtidsrettet næringspolitikk og hjertevarm sosialpolitikk sammen med miljø- og klimahensyn er den beste politikken for et Laksevåg som skal utvikles for en ny tid.

Jeg vil jobbe for at beslutningene i Rådhuset og på Fylkesbygget skal merkes på Laksevåg. Det skal være trygt for barna å gå til skolen. Det skal være kultur, handels- og servicetilbud nært der du bor og man skal ikke behøve å kjøre flere kilometer for å løse daglige gjøremål.

Jeg vil blant annet jobbe for:

  • Byutvikling på indre Laksevåg og i Loddefjord
  • Gang og sykkelbru til Dokken
  • Bystrand i Kirkebukten
  • Vern av Kanadaskogen
  • Bybane til Loddefjord via Laksevåg
  • Helse og omsorgstilbud lokalt.