Til innhold

Øystein Smidt

Øystein Smidt er nestor i Nes Venstre, som fremdeles er aktiv som bl.a. revisor og aktiv i nominasjon og programarbeid.

Øystein Smidt er økonomiutdannet ved BI og har siden 2002 jobbet som kemner i Nes kommune. Før det jobbet han tjuefem år som økonomiansvarlig og daglig leder i industribedrift tilknyttet internasjonalt konsern.

Øystein har i alle år engasjert seg som tillitsvalgt i lag og foreninger, hovedsakelig i Raumnes & Årnes Idrettslag og Nes-Årnes Speidergruppe, hvor han hadde lederverv i femten år. Han har også hatt diverse styreverv i lokale bedrifter.

Øystein er også levende opptatt av lokaldemokratiet og viktigheten av å finne gode løsninger som fungerer i lokalsamfunnet. Han var initiativtaker og pådriver for ungdommens kommunestyre.

Øystein har vært engasjert i Venstre siden det ble startet Unge Venstre-lag i Nes midt på 1960-tallet. Øystein har sittet som leder i Nes Venstre i 20 år. Han har også brukt sine ressurser sentralt i Venstre som styremedlem i Venstres Hus og nå sist som leder av nominasjonskomiteen for fylkeslaget ved stortingsvalget. Øystein er en praktisk politiker som nyter stor anseelse i det politiske miljø, og som ved de to siste lokalvalgene har fått [link#https://www.venstre.no/akershus/nesiakershus/artikkel/8614]flest slengerstemmer[/link] fra velgerne.

I 2011 skrev han sammen med Kjartan Rødland 100-årsberetningen for Nes Venstre som lokallag. Boka gir bla oversikt over alle valgoppgjør fra 1907 til 2007 og er på drøyt 200 sider, og ble presentert i Venstres medlemsblad ”liberal” 03/11.