Til innhold

Per-Arne Larsen

Per-Arne Larsen 1. kandidat for Bergen Venstre Foto: Helle Frogner

Vi må ikke bare tilpasse oss, vi må skape løsninger verden trenger.

Jeg vil gjerne være din lokale representant. Jeg vokste opp på Tertnes og Nyborg og bor i dag på Rolland. Da jeg engasjerte meg politisk var jeg opptatt av stort og smått, fra internasjonalt samarbeid til situasjonen til Dyrenes hus på Tertnes, turveier i Åsane og kollektivtilbudet i Bergen. Jeg irriterer meg fortsatt over at Skyss la ned et velfungerende ekspressbusstilbud fra Tertnes, Skinstø og Rolland uten å spørre oss lokalpolitikere til råds. Jeg håper vi i Venstre fremover kan få flertall for at Bergen selv skal overta kollektivtrafikken slik at slikt ikke skjer igjen.

Jeg er nå byråd for finans, næring og eiendom i Bergen og Venstres 1. kandidat ved valget som nærmer seg. Venstre vil gjøre Bergen til en grønnere, mer moderne og inkluderende by for alle. Den kommende bystyreperioden vil preges av store endringer i det politiske, demografiske og økonomiske landskapet. Vi må ikke bare tilpasse oss, vi må skape løsninger verden trenger.

Å være politiker skal ikke være en popularitetskonkurranse. Jeg tror på en ansvarlig by med ærlige politikere. Den globale natur- og klimakrisen krever at vi kutter utslipp, stopper nedbyggingen av naturen og skaper grønne løsninger verden trenger.
Samtidig skal alle føle seg velkommen i Bergen og få den hjelpen de trenger. Jeg vil legge til rette for bedre samspill mellom offentlig sektor, organisasjoner, enkeltpersoner og bedrifter.

Jeg vil ha en kreativ by som skaper verdier og arbeidsplasser. Politikere skal ikke styre og ensrette, men sørge for mangfold og legge til rette for gode rammebetingelser. Vi i Venstre vil ha en by bygget for mennesker. Vi vi ha et mangfold av boliger, nabolag og bydeler som gjør at alle kan bo et sted de trives.

Jeg synes dessuten at politikk for barn og unge i for stor grad er basert på voksnes behov. Venstre vil skape en by som utformes på barn og unges premisser.

Er du enig i våre visjoner for Bergen? Da vil jeg at du gjør som jeg:
Stem Venstre!

Hilsen Per-Arne.