Til innhold

Roar Koksvik

Jobber hos Krivi Vev A/S og Felagi Tekstiltrykk som økonomimedarbeider.

Er opptatt i politikken av livskvalitet i hele livsløpet for våre innbyggere. Ønsker å få realisert Tingvoll Arena og opprettholde
TVGS, samt ha et bærekraftig næringsliv og lokalsamfunn.