Til innhold
Foto: Jan Ivar Aanes

Se framover med Venstre.

Tingvoll Venstre

Tingvoll Venstre er et lite, men svært aktiv lokallag i økokommunen Tingvoll. Vi hadde stor framgang ved siste kommunevalg og doblet vår representasjon i kommunestyret til 2, noe som gav oss fast plass i formannskapet. Tingvoll Venstres hovedsaker er miljø, oppvekst, helse og næringsutvikling.

 • Oppvekst og kultur

  Tingvoll Venstre vil:
  • Opprettholde dagens skolestruktur og Tingvoll Videregående skole.
  • Sikre ressurser til god drift av barnehager og skoler.
  • Sikre kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler.

 • Helse og omsorg

  Tingvoll Venstre vil:
  • Sikre ressurser til god drift av helse- og omsorgssektoren.
  • Sikre heltidskultur, god grunnbemanning og rekruttering.
  • 100% stilling i jordmortjenesten.

 • Miljø og utvikling

  Tingvoll Venstre vil:
  • All oppdrett i Tingvoll kommune skal i framtida foregå i lukkede anlegg, på land eller i sjøen, med full oppsamling av avfall.
  • Miljøundersøkelser av de viktigste vassdragene i kommunen.
  • Tingvoll som plastfri kommune.

 • Bosetting og trivsel

  Tingvoll Venstre vil:
  • Nei til avfallsdeponi på Rausand.
  • Ja-holdning til nye innbyggere, spredt bosetting og bruksendring.
  • Holde eiendomsskatten på et minimum, innføre bunnfradrag for boligeiendommer.

Våre folk