Til innhold

Susanna Aske Bredenbekk

Susanna er bosatt i Sandnes. Hun engasjerer seg særlig for utdanning og vil jobbe for at skolene i Rogaland skal være en god skole for alle.