Til innhold

Thomas Bjørkan

Jeg er opptatt av et varmt lokalsamfunn, der mennesket står i sentrum, samtidig som at natur og miljø må tas vare på.

Thomas Bjørkan er 44 år, bor på Laukholmen og har fire barn.

Han jobber på avdelingen Forretningsutvikling ved Brønnøysundregistrene. Der driver han mye med analyser, utredninger og webdesign.

På fritiden er han aktiv i flere ulike organisasjoner, blant annet Venstre, Human-Etisk Forbund, Brønnøy Hagelag og fagforeningen Parat. Han synger også i Brønnøy kammerkor, og interesse for arkitektur og bygninger har ført til mange små og store snekkerprosjekter over årene.

Thomas er opptatt av et varmt lokalsamfunn, der mennesket står i sentrum, samtidig som at natur og miljø må tas vare på. Med den trange økonomien vi har hatt i Brønnøy mener han det er viktig at vi greier å gjøre harde prioriteringer for at kommunen skal få hodet over vannet, slik at det blir rom for å ta vare på både enkeltindividene og omgivelsene.