Til innhold
Foto: Brønnøy Venstre

Brønnøy

Brønnøy Venstre stiller i 2019 med en av sine beste lister til kommunevalget i 2019. 18 kandidater, med Stig Arve Høyvik som ordførerkandidat. Det har vært viktig for oss å involvere alle kandidatene i programarbeidet, og partiprogrammet representerer dermed det Brønnøy Venstre med sine kandidater ønsker å få til i den kommende fireårsperioden.

 • Skole og oppvekst

  Iverksette en helhetlig plan for oppvekstsektoren med tilhørende satsingsområder innen juni 2020

 • Miljø og klima

  Prioritere miljøvennlige lavutslipps oppdrettsanlegg

 • Helse og velferd

  Jobbe for et nytt sykehus lokalisert sør for Korgfjellet-

 • Næring og verdiskaping

  Sørge for at næringsarealer gjøres tilgjengelig for nye og eksisterende bedrifter i kommunen

Våre folk