Til innhold

Tom Fidje

Det er viktigste for meg er at brukerne blir hørt og forstått.

Jeg var Nes Venstres faste kommunestyrerepresentant 2019-2020, og var leder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne fra våren 2012 fram til 2020. Fast møtende vara til kommunestyret var jeg i perioden 2015-2019.

Jeg er utdannet barne-og ungdomsarbeider og jobber i barnehage på Jessheim. Jeg har vært FAU-leder ved Østgård skole og vært trener i sykkel og fotball. Jeg er i dag bosatt på Årnes med kone og to barn.

Mitt engasjement i lokalpolitikken starta som kommunestyrererepresentant for Frp fra 1999 til 2007. Med alderen innså jeg at som sosial-liberaler var mitt engasjement best egnet i Venstre. Etter noen uenigheter om kulturpolitikk internt i FrP meldte jeg overgang til Venstre i 2009.

Jeg er født med cerebral parese (CP), og bruker iblant rullestol for å avlaste kroppen. Mine personlige erfaringer med CP, og kanskje viktigst av alt, som leder i nesten to perioder av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, veit jeg hvilke utfordringer funksjonshemmede har i hverdagen. Det er først og fremst å sikre de funksjonshemmedes og andre brukere av kommunale tjenesters rettigheter jeg ønsker å bidra med i lokalpolitikken.

Jeg satt i svømmehallgruppa og var med som pådriver for svømmehallvedtaket i kommunen i 2014. For meg er det svært viktig med forebyggende helsetiltak og folkehelse, og jeg er grunnlegger og trener av Hvam United. I tillegg mener jeg det er viktig at det finnes tilbud der de som ikke bedriver uorganisert idrett eller aktivitet kan finne seg til rette.