Til innhold

Torgrim Hogstad Hallem

Jeg står på Stjørdal Venstre sin liste fordi jeg vil fortsette å stå opp for likebehandling og respekt for regelverket i byggesaker i hele kommunen. Jeg ønsker også jobbe for at Stjørdal forsterkes som en grønn, trivelig og framtidsrettet by som er attraktiv for både næringslivet og innbyggerne våre.

Stjørdal skal bli sykkelbyen nr 1 i Nord-Trøndelag og jeg vil jobbe for å verne Langøra Nord og ivareta de fantastiske ressursene Stjørdalselva utgjør. Stjørdal er en by med mange muligheter og jeg vil gi mitt bidrag til at disse utnyttes med mins mulig skade på miljøet.

Torgrim Hogstad Hallem