Til innhold

Trine Krystad

Min hjertesak er hverdagslivet og mulighetene for å trives i Longyearbyen. Jeg er opptatt av å bevare og videreutvikle de unike og gode kvalitetene ved Longyearbyen, og jeg bryr meg om tilhørighet, stedsidentitet og historien vår. Jeg er også opptatt av en dynamisk, differensiert og smart lokalsamfunnsutvikling. Jeg vil jobbe for at Longyearbyen som lokalsamfunn ivaretar innovasjonsmomentet og mulighetsrommet for utvikling av smarte, ressurseffektive fremtidsløsninger og til gunst og glede for alle som bor og virker her oppe.

Jeg har bodd og jobbet i Longyearbyen hele mitt voksne liv, og siden 2014 har jeg tilhørt i reiselivsnæringa og Visit Svalbard. Jeg er gift og har to døtre som er født og oppvokst her, og som har røtter i permafrosten. Hele familien min har sterk tilknytning og tilhørighet til Svalbard.