Til innhold

Trond Strugstad

Jeg er opptatt av at det legges til rette for frivilligheten og at det frivillige arbeidet verdsettes og ses på som en del av både beredskap og bli-lyst.

For meg er også folkene og laget som skal styre fremover viktig. Det å ha evne til å stå sammen når uforutsette saker kommer på bordet, og at man finner arbeids- og samarbeidsformer som tjener innbyggerne på best mulig måte.