Venstres viktigste saker på tegnspråk

Språk er nøkkelen til like muligheter i skolen og i samfunnet. Venstre har jobbet aktivt for at norsk tegnspråk nå er ett av de offisielle norske språkene, og vi har flere punkter i vårt politiske program om tegnspråk. I de korte videosnuttene under presenterer vi våre hjertesaker på tegnspråk.

Venstres hjertesaker: På lag med framtida.

3 gode grunner for å stemme Venstre