Venstres gjennomslag 2013 – 2018

Takk.

Takk til både velgere og medlemmer for det vi har fått til sammen. Dette er noe av det vi er mest stolte av:

Politisk regnskap 2017-2018:

Vedtak og beslutninger hvor Venstre har tatt initiativ eller bidratt til
flertall, på Stortinget og i regjering. 2017- 2018 (PDF)

Skole og kunnskap

 • 3,1 mrd. mer til skole, utdanning og forskning.
 • Flere lærere, bedre lærerutdanning
 • 10.000 lærere har fått etterutdanning
 • 11 måneders studiestøtte
 • 2.200 flere studieplasser
 • 700 flere studentboliger

Lær mer om Venstres skole- og kunnskapspolitikk

Arbeid og velferd

 • Gratis og/eller billigere barnehage for 50.000 barn i lavinntektsfamilier
 • Bedre sosiale ordninger og rettigheter for selvstendig næringsdrivende både når det gjelder omsorg for egne barn, pensjon og sykelønn
 • Mer kapital til entrepenører og småbedrifter. Fire nye såkornfond med 300 millioner kr hver
 • Forenkling av regelverk og skjemakutt for næringslivet

Lær mer om Venstres arbeid- og velferdspolitikk

Miljø og naturvern

 • Grønt skatteskifte på 9,2 mrd.
 • Vern av Lofoten, Vesterålen, Senja, Mørebankene og Iskanten for petroleumsaktivitet
 • 7,75 mrd. mer til klima og miljøtiltak
 • Etablere Fornybar AS i Stavanger, statlig finansieringsselskap for miljøvennlig teknologi og ny fornybar energi med 20 mrd. i investeringskapital
 • 4,6 mrd. mer til miljøvennlig samferdsel.
 • Forsterket i NTP hvor 350 mrd. er satt av til jernbane
 • Billigere miljøvennlige biler (el og ladbare hybrider)
 • 1,2 mrd. mer til klassisk naturvern.

Lær mer om Venstres miljøpolitikk